Tien minutengesprekjes

De tijd van de tien minutengesprekken is weer aangebroken.

Soms loopt een voorgaand gesprekje even uit. Dan moet er al dan niet in spanning nog even gewacht worden. Samen wachten op de gang in de lege geuren van de school.

Dan zijn jullie aan de beurt en maken kennis met de leraar waar u de naam wel van kende, maar waar u nog geen gezicht bij had. Een eerste indruk.

Tijdens het gesprekje wordt aangegeven hoe zoon of dochter ‘er voor staat’ bij het betreffende vak. Vaak vindt een gesprek plaats als er ‘een tandje bijgeschakeld moet worden’.

Als het om één of twee vakken gaat lukt de leerling dat zelf vaak wel. Moeilijker wordt het als het om meer vakken gaat of als ‘het tandje erbij schakelen’ een tandje teveel lijkt.

Dan is het goed om contact op te nemen met Slim Leren voor een vrijblijvend gesprek over aanpak en begeleiding.