Tarieven

Middaggroep

Neem de proef op de som en ontvang eenmalig 10% startkorting over de eerste 4 weken.

  Aantal        Kosten per     Met startkorting        Met startkorting en
middagen*     4 weken       eerste 4 weken        12 weken in 1x betaalt
2  (8)               €  205,-             €   185,-               €    565,-
3  (12)             €  295,-             €   265,-               €    811,-
4  (16)             €  324,-             €   291,-               €    892,-
5  (20)             €  361,-             €   325,-               €    994,-

*Tussen de haakjes staat het aantal uren op de groep. Een middagsessie duurt
maximaal 4 uren (14.00 tot 18.00 uur).

Bij betaling voor 12 weken in één keer, krijg je 5% korting over het totaalbedrag.

N.B. Er zijn minimaal 6 deelnemers nodig voor een middaggroep.

Huiswerkbegeleiding individueel

Het tarief voor (huiswerk)begeleiding individueel bedraagt € 22,- per uur.
Na het eerste gesprek wordt, als we met elkaar in zee gaan, samen met jullie een begeleidingsplan opgesteld.

Je betaalt alleen voor de lesweken! In de vakantieperiodes is er geen begeleiding, tenzij we daar samen andere afspraken over hebben gemaakt.

Neem gerust contact op om te vragen naar de mogelijkheden. Tel.: 06-8360 5177