Voor wie?


Slim Leren biedt begeleiding voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs (vmbo-havo-vwo) en studenten uit het middelbaar en hoger onderwijs (mbo-hbo-universiteit).

De aanpak is bedoeld voor iedereen die wel wat ondersteuning kan gebruiken.
Aan de hand van het eigen huiswerk wordt stap-voor-stap de aanpak van het leren verbeterd. Het maken van huiswerk/opdrachten en het maken van (studie)planningen worden hierin meegenomen en geoefend.            Neem gerust contact op

Omdat gewerkt wordt met het eigen huiswerk verbeteren de studieresultaten meteen.

Leerlingen
Voor iedere leerling uit de bovengenoemde typen voortgezet onderwijs biedt Slim Leren individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband. De individuele begeleiding bestaat uit huiswerkbegeleiding, individuele studie aanpak begeleiding, bijles of examentraining. In groepsverband wordt studieaanpak-training en huiswerkbegeleiding aangeboden als er voldoende deelnemers zijn (minimaal 6; maximaal 10).

Studenten
Voor studenten aan het middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs is ook studiebegeleiding en -ondersteuning mogelijk. Bij deze groep ligt het accent vaak op het maken van studieplanningen, het ontwikkelen van studievaardigheden en leerstrategieën. De studenten zijn na de begeleiding in staat om de tentamenstof zelf gestructureerd aan te pakken en kunnen daardoor effectiever leren in minder tijd.